Mantelzorgmakelaar

De professionele dienstverlener op het gebied van regeltaken

De mantelzorgmakelaar bekijkt samen met u welke zaken geregeld moeten worden en welke regeltaken de mantelzorgmakelaar van u kan overnemen.

U bent mantelzorger als u zorgt voor een naaste waarmee u een persoonlijke band heeft. Deze persoon heeft uw zorg nodig vanwege gezondheidsproblemen of een handicap. De zorg die u geeft kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische of emotionele steun, verzorging, ondersteuning of begeleiding.  Bij het bieden van mantelzorg komt vaak veel regelwerk kijken, bijvoorbeeld het aanvragen van (thuis-) zorg en voorzieningen of het regelen van zorgverlof.  Dit kost veel energie en de emotionele druk is hoog. Als je het regelwerk bovendien moet combineren met andere zaken, zoals werk en/of gezinsleven, vormt dit vaak een grote belasting.De mantelzorgmakelaar bekijkt samen met u welke zaken geregeld moeten worden en welke regeltaken de mantelzorgmakelaar van u kan overnemen.Voorbeelden hiervan zijn:

  • organiseren van persoonlijke hulp op maat, zoals vervoer, opvang en woningaanpassingen
  • onderhouden van contact met uitkerende instanties
  • bemiddelen over de afstemming van werk en de zorgtaken thuis met werkgevers
  • ondersteuning bij het aanvragen van indicaties en/of ondersteunen bij een persoonsgebonden budget (PGB)
  • uitzoeken van wettelijke regelingen, voorzieningen en voorschriften, verwijzen naar betreffende instanties, hulpverleners
  • bewindvoering en/of mentorschap aanvragen

 

Steunpunt Mantelzorg

Sphinxlunet 3

6221 JD Maastricht

T: 043-3215046

www.voormantelzorgers.nl www.voorjongemantelzorgers.nl

Steuntpunt Mantelzorg