• Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Je kunt dan individuele studietoeslag aanvragen. Dit is een maandelijkse vergoeding om toch een opleiding te kunnen doen. De voorwaarden: je hebt een beperking en bent 18 jaar of ouder. Ook mogen je inkomen en vermogen niet te hoog zijn.
  • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft verschillende regelingen om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Op de website vind je veel informatie, ook over de rechten en plichten bij het hebben van een uitkering.
  • Informatie over je studiefinanciering vind je op www.duo.nl.  Wil je het servicekantoor van DUO in Maastricht, Randwycksingel 22, bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak op de website.
  • Voor studenten tussen 18 en 25 jaar is het lidmaatschap voor de bibliotheek Centre Ceramique gratis. Je betaalt wel eenmalig € 3,- inschrijfgeld. Er zijn (computer)werkplekken en je kunt er e-books lenen en gebruik maken van databanken. E-mail: ledenservice@maastricht.nl
  • Voor uitleg over opleiding en scholing en het aanvragen van studiefinanciering kun je ook terecht bij de servicepunten en sociale teams in jouw wijk of buurt.