• Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft verschillende regelingen om de inkomenssituatie van ouders met een laag inkomen te verbeteren.
  • Deze regelingen zorgen ervoor dat kinderen van 4 tot en met 18 jaar mee kunnen doen op school. Denk bijvoorbeeld aan binnen-  en buitenschoolse activiteiten.
  • Ook buiten school is het belangrijk dat kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van een sportvereniging of muzieklessen of tekenles.
    De gemeenten in Maastricht en Heuvelland werken hiervoor samen met o.a. het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. Sommige gemeenten bundelen de regelingen voor kinderen in een kindpakket
  • Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien bijzondere bijstand krijgen voor de babyuitzet. Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland bij bijzondere bijstand of bel met 14 043. 
  • Ontvang je een uitkering, dan kom je misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Het loket Kinderopvang van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland helpt je graag verder, het telefoonnummer is 043 350 56 97. 

Kinderen en belastingen

Ook de Belastingdienst heeft regelingen voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Zoals het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kun je zien welke regelingen er zijn en hoe je ze aanvraagt.