Begin je aan je eerste of aan een nieuwe baan? Of kom je net weer terug op de arbeidsmarkt?  Dit is altijd nieuw en spannend. Je inkomen verandert waarschijnlijk en dat heeft invloed op jouw financiën. Waar moet je vooral aan denken?

Een ander salaris: wat verandert er voor je toeslagen?

Een nieuwe baan betekent vaak een verandering in de hoogte van je salaris. Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagen die je misschien krijgt van de Belastingdienst. Wanneer je meer gaat verdienen is het verstandig om dit op tijd door te geven. Zo voorkom je dat je te veel ontvangen toeslagen later in één keer moet terugbetalen. 

En als je minder gaat verdienen kun je je inkomsten misschien aanvullen met toeslagen waar je recht op hebt. Denk aan zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Pas ook je voorlopige teruggave inkomstenbelasting aan als je die hebt.

Een nieuwe baan, een nieuw pensioen?

Een nieuwe baan is hét moment om na te denken over je pensioen. Je nieuwe werkgever heeft misschien een pensioenregeling bij een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar dan bij je vorige baan. Of misschien krijg je bij deze baan voor het eerst een pensioen aangeboden. De aanpak verschilt per organisatie. Meestal betaalt je werkgever het grootste deel, soms betalen werkgever en werknemer allebei. Die bijdrage houdt de werkgever dan in van je brutosalaris. Het gaat dan om het werknemersdeel. 

Kijk voor overzicht en inzicht in je pensioen op Mijn Pensioenoverzicht. Daar vind je informatie over de AOW en zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd via al je werkgevers (oud en nieuw).

Van WW-uitkering naar werk 

Een nieuwe baan heeft invloed op de werkloosheidsuitkering die je misschien kreeg. Je bent altijd verplicht om een nieuwe baan door te geven aan het UWV. Ook als je maar een paar uur in de week gaat werken. De uitkering kan lager uitvallen of wordt zelfs helemaal beëindigd.  

Een tijdelijk contract

Krijg je niet direct een vast dienstverband maar een tijdelijk contract? De overheid heeft afspraken vastgelegd over rechten en plichten waaraan je nieuwe werkgever zich moet houden.