Als je tijdelijk of volledig arbeidsongeschiktheid wordt, heeft dat vaak flinke financiële gevolgen. Waar moet je aan denken? Zes tips op een rij:

1. Zoek uit wat de gevolgen zijn voor je inkomen
Het UWV helpt je bij vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering.

2. Check je recht op andere verzekeringen
Heb je bijvoorbeeld een woonlastenverzekering voor je hypotheeklasten? 

3. Kijk naar je zorgverzekering 
De basiszorgverzekering dekt niet alle zorgkosten. Voor veel zorgkosten kun je je aanvullend verzekeren.

4. Kijk of je in aanmerking komt voor extra voorzieningen of hulp
Team Wmo van de gemeente kan met jou kijken naar de mogelijkheden. Ze zijn te bereiken via telefoonnummer 14 043 (Maastricht en Heuvelland).

5. Check je toeslagen en recht op andere regelingen 
Wanneer je inkomen verandert, heb je misschien recht op andere toeslagen en regelingen. Voorkom dat je geld misloopt of moet terugbetalen. Kijk op Bereken uw recht welke financiële regelingen er zijn en waar je een aanvraag kunt doen.

6. Kijk naar je pensioen
Vraag bij je pensioenuitvoerder na wat de gevolgen zijn voor je pensioenopbouw als je arbeidsongeschikt bent.

De eigen bijdrage

Bij een beperking of chronische ziekte betaal je een eigen bijdrage voor zorg of ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de WLZ (Wet langdurige zorg). 

Is je inkomen gedaald? Dan kun je bij het CAK een aanpassing vragen van de eigen bijdrage. 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Koop je zorg in met een persoonsgebonden budget? Per Saldo, de vereniging voor en door mensen met een pgb, geeft informatie via website, cursussen en bijeenkomsten.