Vervangende zorg of respijtzorg: wie betaalt dat?

Het is fijn als iemand anders de zorgtaken tijdelijk kan overnemen. Zodat dit goed te combineren is met bijvoorbeeld je werk. Dit noemen we vervangende zorg of respijtzorg. Neemt een vrijwilliger de mantelzorg over, dan is dat soms gratis. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kun je die mogelijk vergoed krijgen via de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Bij wijkservicepunt of sociaal team van jouw gemeente kun je dit navragen. Het telefoonnummer is 14 043.

Mantelzorg en werk

Heb je naast je zorgtaken als mantelzorger een betaalde baan? Dan is het belangrijk dat je een goede balans vindt tussen werk en zorgtaken. Welke verlofregelingen zijn er en wordt je salaris dan doorbetaald? Kun je op andere tijden of misschien wel minder werken? Antwoorden op deze vragen vind je op MantelzorgNL.

Mantelzorg en geldzaken

Misschien heb je nog meer vragen over mantelzorg en geldzaken? Op welke vergoedingen kun je aanspraak maken en waarmee moet je rekening houden als je een WW of bijstandsuitkering krijgt? De website MantelzorgNL beantwoordt veel vragen van mantelzorgers. Je kunt ook bellen of mailen.