Belasting en aftrekposten bij ziekte of beperking

Maak je extra kosten door je ziekte? Soms kun je deze kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Je betaalt dan niet alleen minder belasting, maar waarschijnlijk ook minder eigen bijdrage.  

Huur je met een pgb zelf een zorgverlener in? Dan moet de zorgverlener de verdiensten uit het pgb zelf aangeven bij de Belastingdienst.

Veranderingen? Geef ze op tijd door
Verandert er iets, zoals je zorgsituatie of je inkomen? Geef dit dan meteen door aan instanties zoals de Belastingdienst. Zo voorkom je problemen in de toekomst.