• Een verandering in de samenstelling van je huishouding moet je doorgeven aan instanties. Dit voorkomt problemen in de toekomst.
  • Als je toeslagen van de Belastingdienst ontvangt, hoef je het overlijden van een partner niet door te geven aan de Belastingdienst. De gemeente zorgt daarvoor en de Belastingdienst past de toeslagen aan.
  • Als een naaste overlijdt, moet er in een korte periode veel geregeld worden.
    Je eigen uitvaartondernemer kan helpen bij het nemen van beslissingen rond de uitvaart. Ook de website van Anbo, een belangenorganisatie voor senioren, geeft raad over wat je moet doen als je partner is overleden.