Recht op kwijtschelding van belastingen en waterschapslasten?

Heb je een laag inkomen, dan kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke)  kwijtschelding van Rijksbelastingen of van gemeentelijke belastingen.

In de Leidraad Invordering van de belastingdienst vind je de regels voor kwijtschelding van particuliere belastingschulden.  Actuele normbedragen vind je hier.

Lukt het niet zelf, neem dan contact op met een van de wijkservicepunten , of Trajekt voor hulp.