Minder eigen bijdrage voor zorg of een voorziening

Voor zorg of ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) betaal je een eigen bijdrage.

Die eigen bijdrage wordt berekend naar het verzamelinkomen en vermogen van twee jaar geleden. Dit heet het peiljaar. 

Heb je aftrekposten, bijvoorbeeld door ziekte of een beperking, dan kun je misschien via een aangifte inkomstenbelasting het verzamelinkomen verlagen. Je betaalt dan niet alleen minder belasting, maar waarschijnlijk ook minder eigen bijdrage. 

Is het inkomen ten opzichte van het peiljaar (flink) gedaald? Vraag dan om een aanpassing van de eigen bijdrage .

 Lukt het niet goed zelf of wil je meer informatie, neem contact op met

CAK