Los stap voor stap je bedrijfsschuld op

Loopt je bedrijf niet goed en zie je zelf geen mogelijkheid tot verbetering? 

Meld je bij de Kamer van Koophandel  of 155-help-een-bedrijf voor informatie en advies.

Zelf aan de slag  

  • Neem contact op met je schuldeisers en vraag uitstel van betaling aan. Hiermee voorkom je incassokosten. 
  • Laat een akkoord met een schuldeiser bevestigen per mail of brief.
  • Los je schulden af via één lening, dan blijft er nog maar één schuldeiser over.
  • Doe dit alleen als je de aflossing op deze lening ook echt kunt betalen. 
  • Lukt dit niet, vraag bij je gemeente naar ondersteuning op basis van het ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen’;
  • Als je geen lening kunt krijgen of de schuldeisers gaan niet akkoord met een regeling, dan kun je hulp zoeken bij de Kredietbank Limburg. Over het algemeen kunnen zij geen zelfstandigen met een nog lopend bedrijf helpen. Dat betekent dat je eerst moet stoppen met je bedrijf. Kun je vervolgens geen schuldregeling treffen met je schuldeisers dan kan de Kredietbank helpen met het indienen van een verzoek tot schuldsanering bij de rechtbank.
  • Kun je je schulden niet meer betalen en ook geen regeling treffen, dan kun je een faillissement bij de rechtbank aanvragen. Ook een van je schuldeisers kan dit faillissement aan vragen. Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer) in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De rechtbank spreekt het faillissement uit. Kijk voor meer informatie op antwoordvoorbedrijven.nl van Rijksoverheid.