Is je inkomen minimaal op bijstandsniveau?

Heb je betaald werk, controleer of je het minimumloon ontvangt. Je werkgever mag je geen lager loon uitbetalen.

Kijk of je recht hebt op een aanvulling op je loon of uitkering via de Toeslagenwet of een aanvullende bijstandsuitkering.

Heb je recht op AOW, maar heb je geen volledig AOW-pensioen? En heb je naast de AOW geen of weinig ander inkomen? Kijk dan of je in aanmerking komt voor een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO).