Aan de hand van digitale media moet de jongere zich een weg banen door de stad in een poging de schulden van zijn personage af te lossen. Hierbij dient hij zelf verschillende organisaties (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Podium 24, Juridisch Loket, Tempo-Team uitzendbureau, Kredietbank Limburg enz.) aan te spreken en praktische oplossingen te zoeken. Interviews, foto’s en documenten moeten aantonen dat de jongere niet alleen zijn weg vindt in de wereld van de media, maar vooral in de soms keiharde realiteit.

Tijdens hun tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de beslissingen nemen. Een nabespreking zorgt ervoor dat we hun gedrag en beslissingen kunnen evalueren. Dit brengt een belangrijke dialoog op gang, die tevens een eerste aanzet vormt/ geeft naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid.

Via ‘LearningLabs’ zijn de jongeren betrokken bij de ontwikkeling van het spel en de thema’s die worden aangesneden. Daarnaast hebben ze bepaald in de ‘GameLabs’ hoe het spel eruit moet zien en hoe het best wordt gespeeld. Op die manier kunnen we een spel aanbieden dat nauw bij hun eigen leefwereld en voorkeuren aansluit.

[ew32] heeft dit stadsspel ontwikkeld en het spel levert een unieke, socialiserende ervaring op maat van de jongere, in een taal die zich nu meer en meer opdringt, namelijk die van de moderne media en mobiele tools.

Voor wie?

Alle jongeren tussen 16 en 19 jaar.

Informatie

Mocht u na het lezen van de informatie geïnteresseerd zijn om het stadsspel No Credit, Game Over!® ook op uw school in Maastricht te spelen, dan kunt u contact opnemen met de spelleider Sandra Smeitink via Sandra.Smeitink@trajekt.nl