Privacystatement

Deze website wordt beheerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Als u gebruik maakt van deze website, dan is het mogelijk dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit gebeurt alleen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Verwerkingsdoelen

Maakt u gebruik van onze diensten, dan worden de gegevens die u ons verstrekt alleen gebruikt voor het behandelen van uw verzoek.

Rechtmatige grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens, die via deze site worden verwerkt, alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens of die van uw kinderen tot 16 jaar waarover u het wettelijke gezag heeft in te zien, te corrigeren en zich te verzetten tegen de verwerking ervan. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer informatie over uw rechten als burger.

Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden.

Wij plaatsen een analytische cookie van Google Analytics. Met de informatie hieruit stemmen we de website beter af op de behoefte van bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. Ook kunt u via onze site naar sociale media. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland draagt geen verantwoording voor hoe andere sites dan de onze omgaan met cookies en uw privacy. Wij raden u aan het privacystatement en cookieverklaring van de betreffende websites te lezen.

Vraag of klacht

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de Gemeente Maastricht.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Proclaimer

Pas op je geld is een gezamenlijke website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Via Pas op je geld is het mogelijk informatie te vinden over geldzaken en over (lokale) organisaties die daarbij kunnen helpen. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen? Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs. U kunt dit laten weten via e-mail.