Gemeente Gulpen-Wittem nieuws

Nieuws - 13 november 2018

In deze nieuwsbrief aandacht voor onder andere:

een bijeenkomst op 23 november 2018 over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de Stichting Belangenbehartiging Ouderen en Gehandicapten

het Mantelzorgcompliment 2018

de maaltijdvoorziening "Tafeltje Dekje" dat blijft bestaan.