Kansen voor alle kinderen met het kindpakket

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid geeft extra geld aan gemeenten om kinderen en jongeren uit gezinnen met minder geld mee te kunnen laten doen met leeftijdgenoten.
Om meer kinderen en ouders te bereiken is hiervoor begin 2017 de campagne ‘Kansen voor alle Kinderen’ gestart. De gemeente Maastricht haakt hierbij aan, en heeft er onder andere voor gekozen om bestaande producten en informatie over regelingen voor kinderen te bundelen in een kindpakket.

Kindpakket Maastricht

Voor inwoners van de gemeente Maastricht staat er op www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket een overzicht van de mogelijkheden en hoe je die kunt aanvragen. De gemeente werkt hierbij samen met diverse fondsen en stichtingen.

Meer informatie

Ook bij de overige gemeenten in het Heuvelland zijn er ontwikkelingen rondom het kindpakket.
Via deze website houden we u op de hoogte. U kunt daarnaast altijd terecht op de landelijke website www.kansenvoorallekinderen.nl, voor inwoners van alle gemeenten in Nederland. Deze website laat zien welke vormen van ondersteuning er zijn en hoe die (financiële) ondersteuning aangevraagd kan worden.